VIVENDA A VEIGA

COMPRA

EMPRESAS

INICIO

AXUDAS

VIVENDAS BALEIRAS

INTERESADO NUNHA VIVENDA

REXISTRAR

VIVENDA

INSCRIPCIÓN DA VIVENDA COMO VIVENDA BALEIRA DO IGVS:

 

Nesta páxina web poderase incluír as vivendas no rexistro xeral de vivendas que aparece AO FINAL DO TEXTO, pero tamén se pode incluír a mesma vivenda dentro de esta categoría: Programa de Vivendas Baleiras da Xunta de Galicia.

 

¿Qué significa incluír a vivenda neste rexisto?

 

1. Renda taxada. O prezo do aluguer será fixo, cos seguitnes límites máximos dependendo da localización da mesma:

 

a. Vivendas ubicadas no núcleo urbano de A Veiga: 180,00€/mes

 

b. Vivendas ubicadas nos núcleos de Casdenodres, Prado e Baños: 160,00€/mes

 

c. Vivendas ubicadas no resto dos núcleos do Concello: 140,00€/mes

 

d. Este prezo máximo poderase incrementar nun 15% se a vivenda conta con máis de 100m 2

 

2. Póliza de seguro gratuíta para a vivenda que se aluga

 

3. Póliza de seguro para os inquilinos, para asegurar o pago da mensualidade

ao propietario, cando existe imposibilidade real.

 

4. AXUDAS:

 

a. PARA OS PROPIETARIOS: Programa Rehaluga dirixidas a propietarias de vivendas en trámite de incorporación ao Programa de vivendas baleiras.

 

En qué consiste? Unha axuda para realizar pequenas obras de acondicionamento da vivenda, sen que poida superar a cantidade de 8.000 euros.

 

b. PARA OS INQUILINOS: “Bono alugueiro social do Plan Rehavita”. En qué consiste? A axuda para o aluguer será de 170,00€ como límite máximo, a non ser que o prezo do aluger será inferior. Nese caso, a axuda será do 100%

 

5. Obrigas dos propietarios que queiran incluír esta vivenda no Programa.

 

a. A vivenda estará incluída no Programa por un tempo mínimo de 3 anos.

 

b. Adecuar a vivenda ao proxecto técnico, para unha adecuada habitalidade da vivenda.

 

c. Adecuarse á renda taxada.

 

d. A vivenda deberá destinarse a domicilio habitual e permanente da arrendatariae de todos os compoñentes da súa unidade familiar ou de convivencia,durante toda a vixencia do contrato.

 

e. Non ter relacións de parentesco en primeiro ou segundo grado de consanguinidade ou afinidade coa arrendadora. Ou, no seu caso, non ser socio ou partícipe da persoa xurídica que actúa como arrendadora.

 

 

 

REF: 001

 

Planta Baixa Vivenda Valdin nº16, A Veiga.

 

 

 

 

 

REF: 002

 

Planta Alta Vivenda Valdin nº16, A Veiga.

 

 

 

 

 

REF: 003

 

Vivenda Seoane nº10, A Veiga.

 

 

 

 

 

REF: 004

 

Vivenda Pradolongo nº17, A Veiga.

 

 

 

 

 

REF: 005

 

Vivenda Castromao nº14, A Veiga.

 

 

 

 

 

REF: 006

 

Vivenda Carracedo nº17, A Veiga.

 

 

 

 

 

REF: 007

 

Vivenda Rúa Nova nº37, A Veiga.

 

 

 

 

 

Praza do Concello , 1

 

32360 A Veiga (Ourense)

 

988 35 00 00

 

concello.aveiga@eidolocal.es

Vivenda

a

Veiga

VIVENDA A VEIGA

COMPRA

EMPRESAS

INICIO

AXUDAS

VIVENDAS BALEIRAS

INSCRIPCIÓN DA VIVENDA COMO VIVENDA BALEIRA DO IGVS:

 

Nesta páxina web poderase incluír as vivendas no rexistro xeral de vivendas que aparece AO FINAL DO TEXTO, pero tamén se pode incluír a mesma vivenda dentro de esta categoría: Programa de Vivendas Baleiras da Xunta de Galicia.

 

¿Qué significa incluír a vivenda neste rexisto?

 

1. Renda taxada. O prezo do aluguer será fixo, cos seguitnes límites máximos dependendo da localización da mesma:

 

a. Vivendas ubicadas no núcleo urbano de A Veiga: 180,00€/mes

 

b. Vivendas ubicadas nos núcleos de Casdenodres, Prado e Baños: 160,00€/mes

 

c. Vivendas ubicadas no resto dos núcleos do Concello: 140,00€/mes

 

d. Este prezo máximo poderase incrementar nun 15% se a vivenda conta con máis de 100m 2

 

2. Póliza de seguro gratuíta para a vivenda que se aluga

 

3. Póliza de seguro para os inquilinos, para asegurar o pago da mensualidade

ao propietario, cando existe imposibilidade real.

 

4. AXUDAS:

 

a. PARA OS PROPIETARIOS: Programa Rehaluga dirixidas a propietarias de vivendas en trámite de incorporación ao Programa de vivendas baleiras.

 

En qué consiste? Unha axuda para realizar pequenas obras de acondicionamento da vivenda, sen que poida superar a cantidade de 8.000 euros.

 

b. PARA OS INQUILINOS: “Bono alugueiro social do Plan Rehavita”. En qué consiste? A axuda para o aluguer será de 170,00€ como límite máximo, a non ser que o prezo do aluger será inferior. Nese caso, a axuda será do 100%

 

5. Obrigas dos propietarios que queiran incluír esta vivenda no Programa.

 

a. A vivenda estará incluída no Programa por un tempo mínimo de 3 anos.

 

b. Adecuar a vivenda ao proxecto técnico, para unha adecuada habitalidade da vivenda.

 

c. Adecuarse á renda taxada.

 

d. A vivenda deberá destinarse a domicilio habitual e permanente da arrendatariae de todos os compoñentes da súa unidade familiar ou de convivencia,durante toda a vixencia do contrato.

 

e. Non ter relacións de parentesco en primeiro ou segundo grado de consanguinidade ou afinidade coa arrendadora. Ou, no seu caso, non ser socio ou partícipe da persoa xurídica que actúa como arrendadora.

 

 

 

Rúa Nova, 0

 

32360 A Veiga (Ourense)

 

988 35 00 00

 

concello.aveiga@eidolocal.es

Praza do Concello, 1

 

32360 A Veiga (Ourense)

 

988 35 00 00

 

concello.aveiga@eidolocal.es

Vivenda

a

Veiga

VIVENDA A VEIGA

COMPRA

EMPRESAS

INICIO

AXUDAS

VIVENDAS BALEIRAS

INSCRIPCIÓN DA VIVENDA COMO VIVENDA BALEIRA DO IGVS:

 

Nesta páxina web poderase incluír as vivendas no rexistro xeral de vivendas que aparece AO FINAL DO TEXTO, pero tamén se pode incluír a mesma vivenda dentro de esta categoría: Programa de Vivendas Baleiras da Xunta de Galicia.

 

¿Qué significa incluír a vivenda neste rexisto?

 

1. Renda taxada. O prezo do aluguer será fixo, cos seguitnes límites máximos dependendo da localización da mesma:

 

a. Vivendas ubicadas no núcleo urbano de A Veiga: 180,00€/mes

 

b. Vivendas ubicadas nos núcleos de Casdenodres, Prado e Baños: 160,00€/mes

 

c. Vivendas ubicadas no resto dos núcleos do Concello: 140,00€/mes

 

d. Este prezo máximo poderase incrementar nun 15% se a vivenda conta con máis de 100m 2

 

2. Póliza de seguro gratuíta para a vivenda que se aluga

 

3. Póliza de seguro para os inquilinos, para asegurar o pago da mensualidade

ao propietario, cando existe imposibilidade real.

 

4. AXUDAS:

 

a. PARA OS PROPIETARIOS: Programa Rehaluga dirixidas a propietarias de vivendas en trámite de incorporación ao Programa de vivendas baleiras.

 

En qué consiste? Unha axuda para realizar pequenas obras de acondicionamento da vivenda, sen que poida superar a cantidade de 8.000 euros.

 

b. PARA OS INQUILINOS: “Bono alugueiro social do Plan Rehavita”. En qué consiste? A axuda para o aluguer será de 170,00€ como límite máximo, a non ser que o prezo do aluger será inferior. Nese caso, a axuda será do 100%

 

5. Obrigas dos propietarios que queiran incluír esta vivenda no Programa.

 

a. A vivenda estará incluída no Programa por un tempo mínimo de 3 anos.

 

b. Adecuar a vivenda ao proxecto técnico, para unha adecuada habitalidade da vivenda.

 

c. Adecuarse á renda taxada.

 

d. A vivenda deberá destinarse a domicilio habitual e permanente da arrendatariae de todos os compoñentes da súa unidade familiar ou de convivencia,durante toda a vixencia do contrato.

 

e. Non ter relacións de parentesco en primeiro ou segundo grado de consanguinidade ou afinidade coa arrendadora. Ou, no seu caso, non ser socio ou partícipe da persoa xurídica que actúa como arrendadora.

 

 

 

Vivenda

a

Veiga

VIVENDA A VEIGA

COMPRA

EMPRESAS

INICIO

AXUDAS

VIVENDAS BALEIRAS

INSCRIPCIÓN DA VIVENDA COMO VIVENDA BALEIRA DO IGVS:

 

Nesta páxina web poderase incluír as vivendas no rexistro xeral de vivendas que aparece AO FINAL DO TEXTO, pero tamén se pode incluír a mesma vivenda dentro de esta categoría: Programa de Vivendas Baleiras da Xunta de Galicia.

 

¿Qué significa incluír a vivenda neste rexisto?

 

1. Renda taxada. O prezo do aluguer será fixo, cos seguitnes límites máximos dependendo da localización da mesma:

 

a. Vivendas ubicadas no núcleo urbano de A Veiga: 180,00€/mes

 

b. Vivendas ubicadas nos núcleos de Casdenodres, Prado e Baños: 160,00€/mes

 

c. Vivendas ubicadas no resto dos núcleos do Concello: 140,00€/mes

 

d. Este prezo máximo poderase incrementar nun 15% se a vivenda conta con máis de 100m 2

 

2. Póliza de seguro gratuíta para a vivenda que se aluga

 

3. Póliza de seguro para os inquilinos, para asegurar o pago da mensualidade

ao propietario, cando existe imposibilidade real.

 

4. AXUDAS:

 

a. PARA OS PROPIETARIOS: Programa Rehaluga dirixidas a propietarias de vivendas en trámite de incorporación ao Programa de vivendas baleiras.

 

En qué consiste? Unha axuda para realizar pequenas obras de acondicionamento da vivenda, sen que poida superar a cantidade de 8.000 euros.

 

b. PARA OS INQUILINOS: “Bono alugueiro social do Plan Rehavita”. En qué consiste? A axuda para o aluguer será de 170,00€ como límite máximo, a non ser que o prezo do aluger será inferior. Nese caso, a axuda será do 100%

 

5. Obrigas dos propietarios que queiran incluír esta vivenda no Programa.

 

a. A vivenda estará incluída no Programa por un tempo mínimo de 3 anos.

 

b. Adecuar a vivenda ao proxecto técnico, para unha adecuada habitalidade da vivenda.

 

c. Adecuarse á renda taxada.

 

d. A vivenda deberá destinarse a domicilio habitual e permanente da arrendatariae de todos os compoñentes da súa unidade familiar ou de convivencia,durante toda a vixencia do contrato.

 

e. Non ter relacións de parentesco en primeiro ou segundo grado de consanguinidade ou afinidade coa arrendadora. Ou, no seu caso, non ser socio ou partícipe da persoa xurídica que actúa como arrendadora.

 

 

 

Praza do Concello, 1

 

32360 A Veiga (Ourense)

 

988 35 00 00

 

concello.aveiga@eidolocal.es

Vivenda

a

Veiga

VIVENDAS BALEIRAS

INSCRIPCIÓN DA VIVENDA COMO VIVENDA BALEIRA DO IGVS:

 

Nesta páxina web poderase incluír as vivendas no rexistro xeral de vivendas que aparece AO FINAL DO TEXTO, pero tamén se pode incluír a mesma vivenda dentro de esta categoría: Programa de Vivendas Baleiras da Xunta de Galicia.

 

¿Qué significa incluír a vivenda neste rexisto?

 

1. Renda taxada. O prezo do aluguer será fixo, cos seguitnes límites máximos dependendo da localización da mesma:

 

a. Vivendas ubicadas no núcleo urbano de A Veiga: 180,00€/mes

 

b. Vivendas ubicadas nos núcleos de Casdenodres, Prado e Baños: 160,00€/mes

 

c. Vivendas ubicadas no resto dos núcleos do Concello: 140,00€/mes

 

d. Este prezo máximo poderase incrementar nun 15% se a vivenda conta con máis de 100m 2

 

2. Póliza de seguro gratuíta para a vivenda que se aluga

 

3. Póliza de seguro para os inquilinos, para asegurar o pago da mensualidade

ao propietario, cando existe imposibilidade real.

 

4. AXUDAS:

 

a. PARA OS PROPIETARIOS: Programa Rehaluga dirixidas a propietarias de vivendas en trámite de incorporación ao Programa de vivendas baleiras.

 

En qué consiste? Unha axuda para realizar pequenas obras de acondicionamento da vivenda, sen que poida superar a cantidade de 8.000 euros.

 

b. PARA OS INQUILINOS: “Bono alugueiro social do Plan Rehavita”. En qué consiste? A axuda para o aluguer será de 170,00€ como límite máximo, a non ser que o prezo do aluger será inferior. Nese caso, a axuda será do 100%

 

5. Obrigas dos propietarios que queiran incluír esta vivenda no Programa.

 

a. A vivenda estará incluída no Programa por un tempo mínimo de 3 anos.

 

b. Adecuar a vivenda ao proxecto técnico, para unha adecuada habitalidade da vivenda.

 

c. Adecuarse á renda taxada.

 

d. A vivenda deberá destinarse a domicilio habitual e permanente da arrendatariae de todos os compoñentes da súa unidade familiar ou de convivencia,durante toda a vixencia do contrato.

 

e. Non ter relacións de parentesco en primeiro ou segundo grado de consanguinidade ou afinidade coa arrendadora. Ou, no seu caso, non ser socio ou partícipe da persoa xurídica que actúa como arrendadora.

 

 

 

Praza do Concello, 1

 

32360 A Veiga (Ourense)

 

988 35 00 00

 

concello.aveiga@eidolocal.es

Vivenda

a

Veiga