1. BONIFICACIÓNS TRIBUTARIAS :

 

O Concello de A Veiga establecerá as seguintes bonificacións:

 

a) Imposto sobre Bens Inmobles de Natureza Urbana ( IBI ) :

- Bonificación do 95 % na cota íntegra do imposto para as vivendas destinadas a arrendamento.

 

b) Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras ( ICO ) :

-. Bonificación do 95 % do custo do imposto de construcións, instalacións e obras adheridas aos Plans de Vivenda do Concello de

A Veiga, previa declaración de especial interese Municipal.

 

c) Imposto sobre Actividades Económicas ( IAE) :

- Bonificación do 50% por Inicio de Actividade Empresarial correspondente para aquelas persoas que inicien unha actividade empresarial.

 

- Bonificación do 50% por Creación de Emprego para aquelas empresas que incrementen a súa plantilla con contratos indefinidos.

 

- Bonificación do 95% pola realización de actividades económicas, previa declaración de especial interese municipal .

 

 

2. AXUDAS AO ALUGAMENTO:

 

a) O Concello de A Veiga subvencionará o custo do alugamento das vivendas incorporadas ao Programa Revivienda segundo o disposto nas Bases Reguladoras:

 

- Unidades de convivencia con un menor de idade a cargo :

 

                    - 50% da renda mensual durante os seis primeiros meses.

                    - 25% da renda mensual durante os seis meses seguintes.

 

- Unidades de convivencia con dous menores de idade a cargo:

 

                    - 75% da renda mensual durante os seis primeiros meses.

                    - 50% da renda mensual durante os seis meses seguintes.

 

- Unidades de convivencia con tres ou máis menores a cargo:

 

                    - 90% da renda mensual durante os seis primeiros meses.

                    - 60% da renda mensual durante os seis meses seguintes.

 

b) Para o alugamento das vivendas incorporadas ao Programa de Vivendas Baleiras, ven sexan de titularidade municipal coma particular, os inquilinos poderán acollerse ao “Bono Alugueiro Social do Plan Rehavita” dependente da Xunta de Galicia. PREZO: a axuda para o aluguer será de 170,00€ como límite máximo. No caso

que o prezo do aluguer sexa inferior, a axuda será do 100%.

 

 

 

 

c) Para as vivendas particulares alugadas que non estiveran adheridas á Vivenda Baleira: “Axudas ao Alugamento de vivenda do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.

 

 

 

 

 

3. AXUDA DE COMPRA DE VIVENDA (XUNTA DE GALICIA):

 

“Subvencións para a adquisición de vivenda do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021”

 

 

 

https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=VI482A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=VI432A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=VI435A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

4. AXUDAS DE REFORMA EN VIVENDAS (XUNTA DE GALICIA)

- Modernización cas instalacións para enerxía renovable de uso térmico.

- Subvencións a particulares para proxectos de enerxia solar fotovoltaica.

- Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios de vivenda.

- Axudas para a mellora da eficacia enerxética e da seguridade e accesibilidade en vivendas

- Subvención destinados á renovación de electrodomesticoas e á instalación de domótica enerxética.

- Subvencións a particulares para equipamentos térmicos de biomasa

VIVENDA A VEIGA

COMPRA

EMPRESAS

INICIO

AXUDAS

Praza do Concello , 1

 

32360 A Veiga (Ourense)

 

988 35 00 00

 

concello.aveiga@eidolocal.es

Vivenda

a

Veiga

VIVENDA A VEIGA

COMPRA

EMPRESAS

INICIO

AXUDAS

Rúa Nova, 0

 

32360 A Veiga (Ourense)

 

988 35 00 00

 

concello.aveiga@eidolocal.es

Praza do Concello, 1

 

32360 A Veiga (Ourense)

 

988 35 00 00

 

concello.aveiga@eidolocal.es

Vivenda

a

Veiga

1. BONIFICACIÓNS TRIBUTARIAS :

 

O Concello de A Veiga establecerá as seguintes bonificacións:

 

a) Imposto sobre Bens Inmobles de Natureza Urbana ( IBI ) :

- Bonificación do 95 % na cota íntegra do imposto para as vivendas destinadas a arrendamento.

 

b) Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras ( ICO ) :

-. Bonificación do 95 % do custo do imposto de construcións, instalacións e obras adheridas aos Plans de Vivenda do Concello de

A Veiga, previa declaración de especial interese Municipal.

 

c) Imposto sobre Actividades Económicas ( IAE) :

- Bonificación do 50% por Inicio de Actividade Empresarial correspondente para aquelas persoas que inicien unha actividade empresarial.

 

- Bonificación do 50% por Creación de Emprego para aquelas empresas que incrementen a súa plantilla con contratos indefinidos.

 

- Bonificación do 95% pola realización de actividades económicas, previa declaración de especial interese municipal .

 

 

2. AXUDAS AO ALUGAMENTO:

 

a) O Concello de A Veiga subvencionará o custo do alugamento das vivendas incorporadas ao Programa Revivienda segundo o disposto nas Bases Reguladoras:

 

- Unidades de convivencia con un menor de idade a cargo :

 

                    - 50% da renda mensual durante os seis primeiros meses.

                    - 25% da renda mensual durante os seis meses seguintes.

 

- Unidades de convivencia con dous menores de idade a cargo:

 

                    - 75% da renda mensual durante os seis primeiros meses.

                    - 50% da renda mensual durante os seis meses seguintes.

 

- Unidades de convivencia con tres ou máis menores a cargo:

 

                    - 90% da renda mensual durante os seis primeiros meses.

                    - 60% da renda mensual durante os seis meses seguintes.

 

b) Para o alugamento das vivendas incorporadas ao Programa de Vivendas Baleiras, ven sexan de titularidade municipal coma particular, os inquilinos poderán acollerse ao “Bono Alugueiro Social do Plan Rehavita” dependente da Xunta de Galicia. PREZO: a axuda para o aluguer será de 170,00€ como límite máximo. No caso

que o prezo do aluguer sexa inferior, a axuda será do 100%.

 

 

 

 

c) Para as vivendas particulares alugadas que non estiveran adheridas á Vivenda Baleira: “Axudas ao Alugamento de vivenda do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.

 

 

 

 

 

3. AXUDA DE COMPRA DE VIVENDA (XUNTA DE GALICIA):

 

“Subvencións para a adquisición de vivenda do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021”

 

 

 

4. AXUDAS DE REFORMA EN VIVENDAS (XUNTA DE GALICIA)

- Modernización cas instalacións para enerxía renovable de uso térmico.

- Subvencións a particulares para proxectos de enerxia solar fotovoltaica.

- Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios de vivenda.

- Axudas para a mellora da eficacia enerxética e da seguridade e accesibilidade en vivendas

- Subvención destinados á renovación de electrodomesticoas e á instalación de domótica enerxética.

- Subvencións a particulares para equipamentos térmicos de biomasa

VIVENDA A VEIGA

COMPRA

EMPRESAS

INICIO

AXUDAS

Vivenda

a

Veiga

VIVENDA A VEIGA

COMPRA

EMPRESAS

INICIO

AXUDAS

1. BONIFICACIÓNS TRIBUTARIAS :

 

O Concello de A Veiga establecerá as seguintes bonificacións:

 

a) Imposto sobre Bens Inmobles de Natureza Urbana ( IBI ) :

- Bonificación do 95 % na cota íntegra do imposto para as vivendas destinadas a arrendamento.

 

b) Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras ( ICO ) :

-. Bonificación do 95 % do custo do imposto de construcións, instalacións e obras adheridas aos Plans de Vivenda do Concello de

A Veiga, previa declaración de especial interese Municipal.

 

c) Imposto sobre Actividades Económicas ( IAE) :

- Bonificación do 50% por Inicio de Actividade Empresarial correspondente para aquelas persoas que inicien unha actividade empresarial.

 

- Bonificación do 50% por Creación de Emprego para aquelas empresas que incrementen a súa plantilla con contratos indefinidos.

 

- Bonificación do 95% pola realización de actividades económicas, previa declaración de especial interese municipal .

 

 

2. AXUDAS AO ALUGAMENTO:

 

a) O Concello de A Veiga subvencionará o custo do alugamento das vivendas incorporadas ao Programa Revivienda segundo o disposto nas Bases Reguladoras:

 

- Unidades de convivencia con un menor de idade a cargo :

 

                    - 50% da renda mensual durante os seis primeiros meses.

                    - 25% da renda mensual durante os seis meses seguintes.

 

- Unidades de convivencia con dous menores de idade a cargo:

 

                    - 75% da renda mensual durante os seis primeiros meses.

                    - 50% da renda mensual durante os seis meses seguintes.

 

- Unidades de convivencia con tres ou máis menores a cargo:

 

                    - 90% da renda mensual durante os seis primeiros meses.

                    - 60% da renda mensual durante os seis meses seguintes.

 

b) Para o alugamento das vivendas incorporadas ao Programa de Vivendas Baleiras, ven sexan de titularidade municipal coma particular, os inquilinos poderán acollerse ao “Bono Alugueiro Social do Plan Rehavita” dependente da Xunta de Galicia. PREZO: a axuda para o aluguer será de 170,00€ como límite máximo. No caso

que o prezo do aluguer sexa inferior, a axuda será do 100%.

 

 

 

 

c) Para as vivendas particulares alugadas que non estiveran adheridas á Vivenda Baleira: “Axudas ao Alugamento de vivenda do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.

 

 

 

 

 

3. AXUDA DE COMPRA DE VIVENDA (XUNTA DE GALICIA):

 

“Subvencións para a adquisición de vivenda do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021”

 

 

 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

4. AXUDAS DE REFORMA EN VIVENDAS (XUNTA DE GALICIA)

- Modernización cas instalacións para enerxía renovable de uso térmico.

- Subvencións a particulares para proxectos de enerxia solar fotovoltaica.

- Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios de vivenda.

- Axudas para a mellora da eficacia enerxética e da seguridade e accesibilidade en vivendas

- Subvención destinados á renovación de electrodomesticoas e á instalación de domótica enerxética.

- Subvencións a particulares para equipamentos térmicos de biomasa

Praza do Concello, 1

 

32360 A Veiga (Ourense)

 

988 35 00 00

 

concello.aveiga@eidolocal.es

Vivenda

a

Veiga

1. BONIFICACIÓNS TRIBUTARIAS :

 

O Concello de A Veiga establecerá as seguintes bonificacións:

 

a) Imposto sobre Bens Inmobles de Natureza Urbana ( IBI ) :

- Bonificación do 95 % na cota íntegra do imposto para as vivendas destinadas a arrendamento.

 

b) Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras ( ICO ) :

-. Bonificación do 95 % do custo do imposto de construcións, instalacións e obras adheridas aos Plans de Vivenda do Concello de

A Veiga, previa declaración de especial interese Municipal.

 

c) Imposto sobre Actividades Económicas ( IAE) :

- Bonificación do 50% por Inicio de Actividade Empresarial correspondente para aquelas persoas que inicien unha actividade empresarial.

 

- Bonificación do 50% por Creación de Emprego para aquelas empresas que incrementen a súa plantilla con contratos indefinidos.

 

- Bonificación do 95% pola realización de actividades económicas, previa declaración de especial interese municipal .

 

 

2. AXUDAS AO ALUGAMENTO:

 

a) O Concello de A Veiga subvencionará o custo do alugamento das vivendas incorporadas ao Programa Revivienda segundo o disposto nas Bases Reguladoras:

 

- Unidades de convivencia con un menor de idade a cargo :

 

                    - 50% da renda mensual durante os seis primeiros meses.

                    - 25% da renda mensual durante os seis meses seguintes.

 

- Unidades de convivencia con dous menores de idade a cargo:

 

                    - 75% da renda mensual durante os seis primeiros meses.

                    - 50% da renda mensual durante os seis meses seguintes.

 

- Unidades de convivencia con tres ou máis menores a cargo:

 

                    - 90% da renda mensual durante os seis primeiros meses.

                    - 60% da renda mensual durante os seis meses seguintes.

 

b) Para o alugamento das vivendas incorporadas ao Programa de Vivendas Baleiras, ven sexan de titularidade municipal coma particular, os inquilinos poderán acollerse ao “Bono Alugueiro Social do Plan Rehavita” dependente da Xunta de Galicia. PREZO: a axuda para o aluguer será de 170,00€ como límite máximo. No caso

que o prezo do aluguer sexa inferior, a axuda será do 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Para as vivendas particulares alugadas que non estiveran adheridas á Vivenda Baleira: “Axudas ao Alugamento de vivenda do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AXUDA DE COMPRA DE VIVENDA (XUNTA DE GALICIA):

 

“Subvencións para a adquisición de vivenda do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021”

 

 

 

https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=VI482A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=VI432A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=VI435A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

4. AXUDAS DE REFORMA EN VIVENDAS (XUNTA DE GALICIA)

- Modernización cas instalacións para enerxía renovable de uso térmico.

- Subvencións a particulares para proxectos de enerxia solar fotovoltaica.

- Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios de vivenda.

- Axudas para a mellora da eficacia enerxética e da seguridade e accesibilidade en vivendas

-Subvención destinados á renovación de electrodomesticoas e á instalación de domótica enerxética.

-Subvencións a particulares para equipamentos térmicos de biomasa

Praza do Concello, 1

 

32360 A Veiga (Ourense)

 

988 35 00 00

 

concello.aveiga@eidolocal.es

Vivenda

a

Veiga